Spring til indhold

Nye selvhjælpstilbud starter efter påske

mennesker hjælper mennesker i svære livssituationer

Frivilligcenter Rudersdal er klar med ny sæson for Selvhjælp. Programmet byder på flere helt nye tilbud som selvhjælpsgruppe for pårørende til mennesker med alkoholmisbrug, en bisidderordning og en familiecafe for familier med handicappede børn. Kendte tilbud fortsætter som fx selvhjælpsgrupper for pårørende, sorgramte og unge med sorg, men også jobmentorordning for ledige.

Selvhjælpstanken er grundlæggende, at vi har brug for hinanden for at finde styrken i os selv, for igen at komme på fode, når livet vælter os omkuld. Selvhjælpsgrupper er for og med mennesker, der står i lignende livssituationer eller med nogenlunde ens udfordringer. Her mødes man jævnligt og deler erfaringer med hinanden i et gensidigt, fortroligt og forpligtende fællesskab. Styrken i selvhjælpsgrupperne ligger i det fællesskab, der opstår når mennesker i samme situation mødes og udveksler erfaring med hinanden. Det er nemlig helt anderledes at tale med en, som har samme slags udfordringer end at tale med en psykolog, en sagsbehandler eller en nok så forstående ven.

Frivilligcenter Rudersdal er rammen om en række selvhjælpsgrupper, hvor mennesker hjælper mennesker med at styrke deres egne ressourcer og komme gennem livets svære situationer.

Se mulighederne for både selvhjælpsgrupper og åbne tilbud nedenfor – husk tilmelding senest to dage inden opstart.

Lær at Tackle hverdagen som pårørende

Lær at tackle hverdagen som pårørende er et gratis kursusforløb over 8 gange for pårørende til mennesker med langvarig sygdom. Kurset sætter fokus på, hvordan man passer på sig selv, når ens ven, forælder eller ægtefælle er syg.

Torsdage kl. 16-18:30. Første gang den onsdag d. 27. april 2022

Lær at Tackle hverdagen som pårørende

Sorggruppe for voksne

Sorggruppe er for mennesker, der har mistet en nærtstående, og som gerne vil at tale med andre, der også er ramt af sorg.

Sorggruppen starter op onsdag d. 20. april kl. 19.

Sorggruppe for voksne

Unge med sorg

Unge frivillige går foran for at skabe bedre muligheder for, at unge kan være sammen om sorgen. De unge frivillige står for sorgcafe og for sorggruppe er for unge som har mistet og oplevet et stort tab tidligt i livet. Det kan være en forælder, søskende, en god ven eller en anden vigtig relation.

Sorgcafe torsdag den 21. april kl. 19-21.

Sorggruppe for unge starter onsdag d. 27. april kl. 17-19.

Unge med sorg

Pårørende til mennesker med alkoholmisbrug

Hvordan passer du på dig selv, når du lever tæt på en, der drikker for meget alkohol? I denne selvhjælpsgruppe møder du andre pårørende og vi sætter fokus på hvordan du trives i samvær med en nærtstående med et overforbrug af alkohol.

Gruppen starter torsdag d. 21. april kl. 19-20.30.

Pårørende til mennesker med alkoholmisbrug

Forældre-cafe for familier med handicappede børn

Er du forældre til et barn, en ung eller en voksen med udviklingshandicap? Så er du velkommen alene eller sammen med dit barn, når Forældreforeningen i Rudersdal holder åben familiecafé den første onsdag i hver måned fra kl. 16-19.

Forældre-cafe for familier med handicappede børn

Unge med Angst og depression

Unge med angst og depression kan sidde derhjemme, mens de går på webkurset LÆR AT TACKLE angst og depression.

Ny gruppe starter op torsdag d. 19. maj.

Unge med Angst og depression

Bisidder-ordning

Tag en bisidder med når du skal til et vanskeligt møde, eller en samtale du frygter. Den frivillige bisidder er et medmenneske, som støtter dig i at blive set, hørt og forstået i mødet med fx en offentlig myndighed eller i sundhedssystemet.

Bisidder-ordning

Økonomi og gæld

Gratis, anonym, uvildig og fortrolig rådgivning i Frivilligcentret hver tirsdag. Der skal bestilles tid.

Økonomi og gæld

Jobmentorer for ledige

Job-mentorer tilbyder gratis individuelle samtaleforløb, hvor frivillige med lang tilknytning til arbejdsmarkedet stiller deres viden, netværk og erfaringer til rådighed for ledige, som gerne vil have hjælp til at komme i arbejde.

Jobmentorer for ledige

Livs coaching

Har du en drøm eller et mål, som du ønsker støtte til at lykkedes med?

Frivilligcentrets to coaches tilbyder gratis individuelle coaching-forløb for dig, der gerne vil have støtte til at opnå dine drømme eller mål.

Livs coaching

Start din egen gruppe

Alle grupper igangsættes at frivillige, som brænder for både fællesskaber og den gruppe, de deltager i. Medmenneskeligheden driver værket.

Hvis du ønsker at starte en ny selvhjælpsgruppe, kan du få hjælp til at komme i gang i Frivilligcentret. Du kommer på kursus, bliver en del af et netværk og får hjælp til at skære din ide til, rekruttere deltagere, finde lokaler osv.

Skriv til info@frivilligcentret.dk