Spring til indhold

’Kulturligvis – kunst, kultur og natur som veje til fællesskab og trivsel’ er nu i gang

Kulturligvis - kunst, kultur og natur som nye veje til fællesskab og trivsel er et tværgåendeprojekt med fokus på kunst og kultur i fællesskab med andre. Målgruppen er borgere i en sårbar situation, som ønsker oplevelser med kunst og kultur i fællesskab med andre.

Formålet med projektet ”Kulturligvis – kunst, kultur og natur som veje til fællesskab og trivsel” er at øge trivsel og mental sundhed samt udvide sociale netværk hos deltagerne. Hensigten er, at deltagerne bliver en del af et fællesskab og får succesoplevelser gennem deltagelse i aktiviteter indenfor kunst, kultur og natur samt inkluderes i fritids- og foreningslivets fællesskaber. 

Du kan læse mere om projektet på Rudersdal Kommunes hjemmeside: 

’Kulturligvis – kunst, kultur og natur som nye veje til fællesskab og trivsel’

Gruppeforløb eller 1:1?

Kulturligvis består af to forskellige indsatser: et 6-ugers gruppeforløb med kunst- og kulturaktiviteter med start den 2. maj og en ledsagerordning kaldet Kulturven, hvor borgere i målgruppen inviteres ud i det lokale kulturliv af en frivillig kulturven. Borgere og frivillige kan allerede nu tilmelde sig 6-ugers forløbet og kulturven-ordningen. 

Læs mere og tilmeld dig: 

6-ugers gruppeforløb

Kulturven

Et samarbejde på tværs

Kulturligvis er udviklet i et samarbejde mellem kommunens kulturområde, beskæftigelsesområdet, social- og sundhedsområdet samt Frivilligcenter Rudersdal, Gl. Holtegaard og Væksthuset.

Kulturligvis er støttet af 15. Juni Fonden og foregår i perioden 1. februar 2022 - 1. februar 2023.