Spring til indhold

Indkaldelse af tilskudsregnskab 2021

Indkaldelse af regnskab for Aktivitetstilskud.

Folkeoplysningsudvalget har den 26.04.2022 besluttet at der i forbindelse med reguleringen af aktivitetstilskud for 2021 udbetales et ekstra corona kick-starts tilskud på 25 kr. pr. medlem under 25 år, dog at det samlede aktivitetstilskud ikke kan overstige forenings kontingentindtægter for medlemmer under 25 år samt handicappede medlemmer uanset alder.

Hvad betyder det?

Når I har indsendt regnskab vil der blive lagt det ekstra tilskud i slutafregningen.
 
Fristen for indsendelse af aktivitetstilskud er 15.05.2022.
 
Materialet skal indsendes via dette link:

Tilskudsregnskab - Aktivitetstilskud 2021

Er det ikke muligt at overholde fristen, kan der søges om udsættelse.

Ansøgning om udsættelse skal indsendes på mail til Mette Larsen mlar@rudersdal.dk inden udløb af indsendelsesfristen.

Er der ikke ansøgt om udsættelse og indsendes materialet efter fristens udløb, vil tilskuddet blive reduceret i henhold til de gældende regler.