Spring til indhold

Åben Skole Rudersdal

Foreninger og Åben Skole-samarbejde

Skolereformen og den åbne skole har sat fokus på muligheden for et tættere samarbejde mellem folkeskolen og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv.

Åben Skole er med til at åbne folkeskolen for omverdenen og skabe sammenhængskraft mellem skole- og fritidsliv. Samarbejdet mellem skole og forening giver børn en øget forståelse af foreningslivet og hjælper børn og unge med at blive en del af et fællesskab. Hvis I som forening har lyst til at være en del af samarbejdet, kan I læse mere om fordele og tilskudsmuligheder her. 

 

Søg tilskud til din forenings Åben Skole-samarbejde

FORMÅL

I kan som forening søge tilskud til jeres Åben Skole-tilbud. Tilskudsordningen yder støtte til nye initiativer, der er med til at fremme Åben Skole-samarbejdet. 

HVEM KAN SØGE? 

 • Foreninger godkendte i henhold til §§ 3-5 i Folkeoplysningsloven
 • Foreninger, som har modtaget støtte fra §18 (Frivilligt socialt arbejde)
 • Foreninger, der har modtaget tilskud fra Kulturelle tilskud kan søge dispensation fra foreningskravet jf. Folkeoplysningsloven

HVORDAN SØGER DU?

 • Ansøgninger sker via vores elektroniske ansøgningssystem
 • Ansøgninger skal indeholde beskrivelse af formål, kompetenceområde, klassetrin, læringsmål, fag, varighed, kontaktperson mv. 

HVAD LÆGGES DER VÆGT PÅ I ANSØGNINGEN?

For at modtage tilskud fra ordningen er det vigtigt, at foreningen har en forhåndsaftale med en skole eller har afdækket, at en eller flere skoler er interesserede i et samarbejde.

Du kan læse om rammer og vilkår for tilskuddet samt søge det her: 

Søg tilskud

 

Foto: drenge spiller fodbold

Samarbejdet mellem skole og forening

Hvad får jeres forening ud af at være en del af Åben Skole?

 • Foreningen kan gennem Åben Skole-samarbejdet præsentere deres tilbud til forskellige klassetrin
 • Foreningen kan bidrage til, at eleverne får kendskab til foreningslivet
 • Foreningen kan være med til at motivere til læring uden for traditionelle læringsmiljøer
 • Foreningen kan opnå god PR med muligt afsæt for et tættere fremtidigt samarbejde med skolen
 • Foreningen kan muligvis få flere medlemmer
Bevægelse i skolen

Skoletjenesten - vores digitale platform for samarbejde

Hvad er skoletjenesten.dk? 

 • Rudersdal Kommunes digitale platform til Åben Skole-tilbud
 • Skoletjenesten.dk samler og præsenterer undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer f.eks. frivillige foreninger
 • Lærere, pædagoger og undervisere benytter Skoletjenesten.dk til at finde relevante tilbud i planlægningen af deres undervisning
 • Skoletjenesten.dk er også nationalt dækkende www.skoletjenesten.dk

 

Har du spørgsmål?

Har du brug for sparring til at komme godt i gang med din forenings Åben Skole-tilbud, eller er du i tvivl om læringsmål og kompetenceområde, kan du kontakte foreningskonsulent Bo Eriksen på tlf.: 72 68 56 17 eller via mail boe@rudersdal.dk

Kom godt i gang

 • Tag en snak med foreningskonsulent Bo Eriksen
 • Send billede samt foreningens logo til kommunikationsmedarbejder Mia Bursø Kristensen på mks@rudersdal.dk. Logo og billede skal bruges til at oprette profil på den digitale platform Skoletjenesten.dk 
 • Opret jeres tilbud - kontakt Mia Bursø Kristensen ved problemer med oprettelse af tilbud.